HÍREK

Pályázati felhívás - lakhatási támogatás

2019.08.12

Bóly Város Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP-1.2.11-16 kódszámú Esély Otthon című felhívásra, amelynek célja a vidék népességmegtartó képességének javítása, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozása. Az „Itthon Bólyban” című projekt fontos eleme a Bóly, Hunyadi M. u. 3. alatti ingatlanban 4 db lakás felújítása, és berendezése, amelyekben Bólyban élő vagy letelepedni kívánó fiatalok, akik a Bóly Város Önkormányzat 7/2019. (VIII.10.) számú rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelnek 24 hónapig bérleti díj fizetése nélkül lakhatnak.

Tájékoztatás egyedi vízvételezések folyamatáról

2019.04.29

A tavaszi időszakban a mezőgazdasági munkák kezdetével megnövekszik az ideiglenes vízvételezések száma is a DRV Zrt. működési területén. Ezek egy része illegálisan történik, amely veszélyezteti a víziközművek üzembiztonságát, valamint a zavaratlan vízellátást. Az ilyen jellegű problémák elkerülése érdekében a DRV Zrt. tájékoztatási kampányt indított.

EURÓPA A POLGÁROKÉRT

2018.08.06

A Strenghten fellowship to foster joint perspectives – RESPONS projektet
az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Csernáton, Románia volt,
                                                                                      19/07/2018 és 23/07/2018 között

Tájékoztató az elektronikus ügyintézés lehetőségéről

2018.04.24

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) értelmében 2018. január 1-jétől valamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szerv – így a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal is – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában köteles biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

NAV ügyfélszolgálat a bólyi kormányablakban

2018.01.05

2018. január 3-ától Bólyban is lehetősége lesz a lakosoknak, hogy a Bólyi Járási Hivatal kormányablakában intézzék adóügyeiket.

A NAV-nál megszokott ügyintézési lehetőségek ezentúl a bólyi kormányablakban is biztosítottak lesznek, így például az igazolások kiadása, adókártya, egészségügyi szolgáltatási járulék, folyószámla, ügyfélkapu-ügyintézés, a bevallások, beadványok átvétele és a bevallások javítása.

LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVARBA BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK FAJTÁI ÉS MENNYISÉGÜK

2017.02.24

A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek :
- hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat)
- lakcím kártya
- azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya

Szelektív hulladékgyűjtés változása

2015.10.22

A szelektív hulladékgyűjtés szállítás időpontjai 2015. október 30. napjától változik, páros-páratlan heti bontásra kerül.


MÓDOSULT (páros hét) péntek (Bóly délnyugat): 2015.10.30., 2016.01.15., 2016.01.29.

Ady E u., Alkotmány u., Alsó-Tukár, Batthyány J. u., Bok J. u., Bem J. , Borjádi u., Bánki D. u., Damjanich J. u., Dobó I. u., Kossuth L. u., Manninger G. A. u., Montenuovo N., Orgona u., Rákóczi F. u., Rózsa u., Szegfű u., Vásár tér, Virág u., Vörösmarty M. u.