« Vissza
Rendezési terv módosítás - 2018.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: EljR.) 32.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Bóly Város Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról döntött.


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: EljR.) 42.§ (1) bekezdése alapján a településrendezési eszközt Önökkel is véleményeztetni szükséges.
A dokumentációt a városi honlapon és a város elektronikus hirdetőfelületén már közhírré tettük. Az EljR.) 42.§-a, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletünk alapján, fentieken kívül kötelező tájékoztatási forma a lakossági fórum is, amelynek időpontja és helyszíne
2018. október 24. (szerda) 16.00 óra,
Erzsébet Vígadó, mozi terem.
A lakossági fórumon szóban is tájékoztatást kaphatnak a honlapunkon, illetve az elektronikus hirdetőfelületünkön közzé tett módosításokról.
Tájékoztatom Önöket, hogy a módosítással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban, vagy a melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a lakossági fórumot követően november 5-ig, írásban is megtehetik, papír alapon a 7754 Bóly, Rákóczi F. u. 3. címre, elektronikus levélben az epitesugy@boly.hu email címre történő megküldéssel.


A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

1. M6 autópálya
Az M6 autópálya az európai közúthálózat észak-dél irányú kapcsolatának egyik fontos eleme, az ún. V/C Helsinki folyosó (Ploče - Szarajevó - Eszék - Budapest) magyarországi szakasza, amelynek Budapest - M60 elválási csomópont közötti szakasza PPP konstrukcióban épült meg és jelenleg koncessziós autópályaként működik. A Szekszárdtól délre lévő szakasz kezelője a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. (MAK Zrt.). A koncessziós szakasz vége a 192+200 kmsz. A főpálya a 191+605 kmsz.-ig épült meg, üzembe helyezési engedélye azonban a 190+370 kmsz.-ig van. A forgalom jelenleg az 57 sz. főúti csomópont és az M6-M60 elválási csomópont térségében a megépült gyűjtő-elosztó pályákon folyik.
A továbbépítéssel érintett települések Babarc, Szajk, Nagynyárád, Bóly, Töttös, Lippó, Bezedek és Ivándárda.
A tervezett gyorsforgalmi út vonalvezetési jellemzői megfelelnek az érvényben lévő útügyi műszaki előírásban szereplő értékeknek. A tervezett gyorsforgalmi úton biztosítandó főbb műszaki jellemzők:
Tervezési osztály: K.I.
Tervezési körülmények: A.
Tervezési sebesség: 130 km/h

A tervezett út Bóly közigazgatási területét összességében kis hányadban, a közigazgatási terület délkeleti sarkában érinti, ahol zömmel mezőgazdasági területen halad. A bólyi szakasz északi szélén haladó Nagynyárádi (Versendi)-vízfolyás az útépítés miatt mederkorrekcióra szorul. Az út a vízfolyás korrekcióját felüljáróval, majd a Mohács-Villány vasútvonalat aluljáróval keresztezi. A terepadottságok függvényében töltéses és bevágásos szakaszok váltogatják egymást.
Bóly területén csomópontot nem terveznek kialakítani, azonban az ún. Bóly-Keleti csomópont a város közigazgatási területének közvetlen szomszédságában, de már Nagynyárád közigazgatási területén épül meg.

Tisztelettel:

Hárs József sk.
polgármester

Tervdokumentáció « Vissza