« Vissza
Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatási eljárásról
Az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat végrehajtásához a településen korábban rezsicsökkentésben nem részesült háztartás igényelheti az egyszeri támogatást - az önkormányzatnál biztosított igénylő lapon.
Benyújtási határidő: 2018. október 15. A határidő elmulasztása jogvesztő!Fontos tudnivalók:
• Háztartásonként egy igénylés terjeszthető elő.
• A nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később már nem módosítható.
• Az igénylő személynek az adott háztartásra vonatkozóan bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
• Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentésben már részesült.
• A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Figyelmeztetés:
A benyújtott igénylés adattartalmát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi, és szükség esetén helyszíni vizsgálatot végez.
Ha az igénybejelentő rosszhiszeműsége valószínűsíthető, az önkormányzat büntetőeljárást kezdeményezhet. « Vissza