« Vissza
Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) véleményezési anyaga
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § bekezdése értelmében  tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a 2. § szerinti Partnereket, hogy Bóly város közigazgatási területére elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentuma.
Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében az Országgyűlés tavaly törvényt alkotott a „Településkép védelméről” – 2016. évi LXXIV. törvény – valamint a végrehajtás érdekében a Kormány kiegészítette a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendeletét.
Az új jogszabályi környezetben minden településnek ez év december 31. napjáig el kell készítenie a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK), valamint meg kell alkotni a Településképi rendeletüket (TkR).
A Kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a városon belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.
A TAK elsősorban az építtetőknek készülő útmutató, amely segíteni kíván a tervezés folyamatában, bemutatva és kiemelve a település kulturális és épített értékeit, ajánlásokat megfogalmazva az olvasónak az egyes településrészek tekintetében. Az ajánlások nem kötelező jellegűek, nem az építtetői és tervezői szabadság korlátozása a cél, hanem a látómező kiszélesítése és ötletadás a vizuális és építészeti kultúra terén, mindezt közérthetően és befogadó módon.
A Kézikönyv véleményezési anyagával kapcsolatban a partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság az elfogadás előtt javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a közzétételtől számított 21 napon belül, azaz
2017. november 22-től 2017. december 12-ig
levélben, vagy  e-mailban, vagy a TAK-ot bemutató Lakossági Fórumon, vagy azt követően 8 napon belül, írásban.
Véleményüket az alábbi postacímre, vagy e-mail címre várjuk:
levélcím:   Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal 7754 Bóly, Rákóczi F. u. 3.
   Bleil György műszaki osztályvezető
e-mail:  epitesugy@boly.hu
lakossági fórum: 2017. december 4. hétfő, 16 óra, Erzsébet Vigadó
Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé tette a www.boly.hu honlapon és a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában.
Az elkészült kézikönyvet itt töltheti le.

B ó l y, 2017. november 22.
          Hárs József
        polgármester « Vissza