HÍREK

Települési Arculati Kézikönyv készítése

2017.07.18

Tisztelt Bólyiak!
Az építésügyi bürokráciacsökkentéssel (egyszerű bejelentések) egy időben a helyi építésügyi szabályok kötelező alkalmazásának köre is csökkent. A jogszabályalkotó e tény fontosságát szem előtt tartva, a már korábbi településkép védelmét szolgáló hatáskörök integrálásával egy új törvényt alkotott meg, ahol egy helyen kerülnek meghatározásra a településkép védelmi eszközök és kap felhatalmazást a Kormány arra, hogy a részletszabályokat külön kormányrendeletben kidolgozza. E tekintetben a települési önkormányzatok a településkép védelmét a jövőben önkormányzati rendeletben biztosíthatják. A településkép védelméről szóló 2016. évi 74. törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzat egy helyi jogszabályban határozhatja meg mindazon követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében támasztani kíván, ezzel több önálló önkormányzati rendelet és a helyi építési szabályzatra vonatkozó – a településkép védelmét szolgáló – rendelkezések kerülhetnek egy településképi rendeletbe.

LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVARBA BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK FAJTÁI ÉS MENNYISÉGÜK

2017.02.24

A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek :
- hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat)
- lakcím kártya
- azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya

Szelektív hulladékgyűjtés változása

2015.10.22

A szelektív hulladékgyűjtés szállítás időpontjai 2015. október 30. napjától változik, páros-páratlan heti bontásra kerül.


MÓDOSULT (páros hét) péntek (Bóly délnyugat): 2015.10.30., 2016.01.15., 2016.01.29.

Ady E u., Alkotmány u., Alsó-Tukár, Batthyány J. u., Bok J. u., Bem J. , Borjádi u., Bánki D. u., Damjanich J. u., Dobó I. u., Kossuth L. u., Manninger G. A. u., Montenuovo N., Orgona u., Rákóczi F. u., Rózsa u., Szegfű u., Vásár tér, Virág u., Vörösmarty M. u.