HÍREK

NAV ügyfélszolgálat a bólyi kormányablakban

2018.01.05

2018. január 3-ától Bólyban is lehetősége lesz a lakosoknak, hogy a Bólyi Járási Hivatal kormányablakában intézzék adóügyeiket.

A NAV-nál megszokott ügyintézési lehetőségek ezentúl a bólyi kormányablakban is biztosítottak lesznek, így például az igazolások kiadása, adókártya, egészségügyi szolgáltatási járulék, folyószámla, ügyfélkapu-ügyintézés, a bevallások, beadványok átvétele és a bevallások javítása.

Kedvező támogatási lehetőségek Uniós forrásokból!

2017.11.27

Ön munkaadó?
Most kedvező, akár 100%-os támogatásban is részesülhet, amennyiben foglalkoztatottai létszámát bővíti.

Ön munkavállaló?

Elhelyezkedne? Tanulna? Vállalkozna?
Elhelyezkedését, vállalkozói szándékát kivételesen kedvező feltételekkel támogatjuk. Ha szakképzetlen vagy váltana, jelentkezzen mielőbb és a rövidesen induló, több mint 40 féle képzési lehetőségből választhat.

Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) véleményezési anyaga

2017.11.23

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § bekezdése értelmében  tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a 2. § szerinti Partnereket, hogy Bóly város közigazgatási területére elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentuma.

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

2017.11.10

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Települési Arculati Kézikönyv készítése

2017.07.18

Tisztelt Bólyiak!
Az építésügyi bürokráciacsökkentéssel (egyszerű bejelentések) egy időben a helyi építésügyi szabályok kötelező alkalmazásának köre is csökkent. A jogszabályalkotó e tény fontosságát szem előtt tartva, a már korábbi településkép védelmét szolgáló hatáskörök integrálásával egy új törvényt alkotott meg, ahol egy helyen kerülnek meghatározásra a településkép védelmi eszközök és kap felhatalmazást a Kormány arra, hogy a részletszabályokat külön kormányrendeletben kidolgozza. E tekintetben a települési önkormányzatok a településkép védelmét a jövőben önkormányzati rendeletben biztosíthatják. A településkép védelméről szóló 2016. évi 74. törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzat egy helyi jogszabályban határozhatja meg mindazon követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében támasztani kíván, ezzel több önálló önkormányzati rendelet és a helyi építési szabályzatra vonatkozó – a településkép védelmét szolgáló – rendelkezések kerülhetnek egy településképi rendeletbe.

LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVARBA BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK FAJTÁI ÉS MENNYISÉGÜK

2017.02.24

A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek :
- hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat)
- lakcím kártya
- azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya

Szelektív hulladékgyűjtés változása

2015.10.22

A szelektív hulladékgyűjtés szállítás időpontjai 2015. október 30. napjától változik, páros-páratlan heti bontásra kerül.


MÓDOSULT (páros hét) péntek (Bóly délnyugat): 2015.10.30., 2016.01.15., 2016.01.29.

Ady E u., Alkotmány u., Alsó-Tukár, Batthyány J. u., Bok J. u., Bem J. , Borjádi u., Bánki D. u., Damjanich J. u., Dobó I. u., Kossuth L. u., Manninger G. A. u., Montenuovo N., Orgona u., Rákóczi F. u., Rózsa u., Szegfű u., Vásár tér, Virág u., Vörösmarty M. u.