HÍREK

Hirdetmény - 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 15. szám és 17485/2 HRSZ

2018.04.18

Szép Belváros Beruházó Kft pécsi építtetők kérelmére a 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 15. szám és 17485/2 HRSZ alatti ingatlanon meglévő „Udvari épület bővítésével, lapos tetős ráépítésével és átalakításával 15 lakásos lakóépület építése tárolókkal és garázsokkal (fdsz + 3 emelet)” tárgyú építési engedélye közigazgatási eljárás során keletkezett dokumentumok (hirdetmény és érdemi döntés a tovább gombra kattintva megtekinthetőek.

Álláspályázat

2018.03.05

Bólyi Német Önkormányzat - mint intézmény fenntartó a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bólyi Német Önkormányzat - mint intézmény fenntartó Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

NAV ügyfélszolgálat a bólyi kormányablakban

2018.01.05

2018. január 3-ától Bólyban is lehetősége lesz a lakosoknak, hogy a Bólyi Járási Hivatal kormányablakában intézzék adóügyeiket.

A NAV-nál megszokott ügyintézési lehetőségek ezentúl a bólyi kormányablakban is biztosítottak lesznek, így például az igazolások kiadása, adókártya, egészségügyi szolgáltatási járulék, folyószámla, ügyfélkapu-ügyintézés, a bevallások, beadványok átvétele és a bevallások javítása.

Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) véleményezési anyaga

2017.11.23

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § bekezdése értelmében  tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a 2. § szerinti Partnereket, hogy Bóly város közigazgatási területére elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentuma.

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

2017.11.10

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Települési Arculati Kézikönyv készítése

2017.07.18

Tisztelt Bólyiak!
Az építésügyi bürokráciacsökkentéssel (egyszerű bejelentések) egy időben a helyi építésügyi szabályok kötelező alkalmazásának köre is csökkent. A jogszabályalkotó e tény fontosságát szem előtt tartva, a már korábbi településkép védelmét szolgáló hatáskörök integrálásával egy új törvényt alkotott meg, ahol egy helyen kerülnek meghatározásra a településkép védelmi eszközök és kap felhatalmazást a Kormány arra, hogy a részletszabályokat külön kormányrendeletben kidolgozza. E tekintetben a települési önkormányzatok a településkép védelmét a jövőben önkormányzati rendeletben biztosíthatják. A településkép védelméről szóló 2016. évi 74. törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzat egy helyi jogszabályban határozhatja meg mindazon követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében támasztani kíván, ezzel több önálló önkormányzati rendelet és a helyi építési szabályzatra vonatkozó – a településkép védelmét szolgáló – rendelkezések kerülhetnek egy településképi rendeletbe.

LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVARBA BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK FAJTÁI ÉS MENNYISÉGÜK

2017.02.24

A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek :
- hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat)
- lakcím kártya
- azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya

Szelektív hulladékgyűjtés változása

2015.10.22

A szelektív hulladékgyűjtés szállítás időpontjai 2015. október 30. napjától változik, páros-páratlan heti bontásra kerül.


MÓDOSULT (páros hét) péntek (Bóly délnyugat): 2015.10.30., 2016.01.15., 2016.01.29.

Ady E u., Alkotmány u., Alsó-Tukár, Batthyány J. u., Bok J. u., Bem J. , Borjádi u., Bánki D. u., Damjanich J. u., Dobó I. u., Kossuth L. u., Manninger G. A. u., Montenuovo N., Orgona u., Rákóczi F. u., Rózsa u., Szegfű u., Vásár tér, Virág u., Vörösmarty M. u.