Aktuális rendeletek.

Rendeletek:

Rendezés:
 • 2/2019.(III.18.)

  „Itthon Bólyban- Bóly város ifjúsági és lakáspolitikájának támogatása" keretében nyújtott ösztönző támogatásról
 • 10/2007.(VIII.10.)

  a helyi építési szabályzatról
 • HESZ - 1-7. melléklet
 • HESZ - 8. melléklet
 • HESZ - 9. melléklet
 • HESZ - 10. melléklet
 • HESZ - 11. melléklet
 • HESZ - 12. melléklet
 • HESZ - 13-20. melléklet
 • HESZ - 1-6. függelék
 • 9/2018.(VIII.21.)

  a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 • 20/2005.(XI.1.)

  a gyermekvédelem helyi szabályairól
 • 14/2003.(XII.27.)

  a lakások bérének megállapításáról
 • 9/2014.(X.3.)

  a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről
 • 5/2013. (III.14.)

  a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
 • 5/2003.(III.28.)

  az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásról
 • 15/2007.(XI.30.)

  a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
 • Településképi Arculati Kézikönyv
 • 7/2018.(V.31.)

  a településkép védelméről
 • TkR 1. melléklet - helyi értékvédelem jegyzéke
 • TkR 2. melléklet - meghatározó területek
 • TkR 3. melléklet - telepíthető növényfajok
 • TkR 4. melléklet - műemléki adatszolgáltatás
 • TkR - 1. függelék - fogalom-meghatározások
 • TkR - 2. függelék - kérelem szakmai konzultációra
 • TkR - 3. függelék - kérelem véleményezési eljáráshoz
 • TkR - 4. függelék - kérelem véleményezési eljáráshoz
 • TkR - 5. függelék - helyi értékvédelmi kataszter
 • 23/2004.(XII.20.)

  a talajterhelési díjról
 • 2/2015.(II.27.)

  a szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról
 • 2/2018.(III.30.)

  a Bólyi Integrált Szociális Központ térítési díjairól
 • 18/2017.(XII.15.)

  a követelések elengedésének eseteiről
 • 17/2017.(XII.15.)

  a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről valamint az ehhez kapcsolódó településképi bejelentési eljárás szabályairól
 • 8/2017.(VI.30.)

  Bóly város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
 • 7/2017.(VI.30.)

  a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről
 • 6/2017.(IV.28.)

  a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezése szabályairól, az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
 • 9/2013.(VIII.16.)

  az első lakáshoz jutók részére biztosított támogatásról
 • 19/2011.(XII.16.)

  a helyi adókról
 • 6/1996.(VIII.19.)

  a helyi címer és zászló alapításáról, és használatának rendjéről
 • 13/2011.(XI.30.)

  az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
 • 4/2010.(II.17.)

  az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről
 • 5/2010.(II.17.)

  a hétvégi kerti és házi munka végzésének szabályairól
 • 14/2013.(IX.13.)  a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 • 6/2014.(VIII.22.)

  a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról
 • 12/2013.(VIII.16.)

  a közterületek használatáról
 • 7/2004.(IV.15.)

  a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról
 • 14/2011.(XI.30.)

  a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
 • 10/2011.(VIII.31.)

  a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • 4/2013. (III.14.)

  az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól