Jogi nyilatkozat
 
TájĂ©koztatĂł a telepules.boly.hu weboldalon, továbbiakban: honlap-on szereplĹ‘  informáciĂłk jogi vonzatárĂłl.
A honlap tartalma vĂ©dett szellemi alkotás, mely Ă­gy csak a vonatkozĂł törvĂ©nyi korlátok között használhatĂł fel. A honlap informáciĂłi kizárĂłlag a forrás megjelölĂ©sĂ©vel alkalmazhatĂłak, publikálhatĂłk.
 
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotĂłeleme (szöveg, kĂ©p, hang, videĂł, animáciĂł, stb.) csak a tulajdonos elĹ‘zetes Ă­rásbeli engedĂ©lyĂ©vel használhatĂł fel. A másodközlĂ©snek meg kell felelnie - többek között - a Polgári TörvĂ©nykönyv 2013 Ă©vi V. tv. , a BĂĽntetĹ‘  TörvĂ©nykönyv 2012. Ă©vi C. tv. , a SzerzĹ‘i jogrĂłl szĂłlĂł 1999. Ă©vi LXXVI. tv. Ă©s a MĂ©diaszolgáltatásokrĂłl Ă©s a tömegkommunikáciĂłrĂłl szĂłlĂł 2010. Ă©vi CLXXXV. tv. vonatkozĂł rendelkezĂ©seinek. A tulajdonos engedĂ©lye nĂ©lkĂĽl az oldalak bármely alkotĂłeleme (egyĂĽtt Ă©s kĂĽlön-kĂĽlön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzĂ©tĂ©tel cĂ©ljábĂłl tilos. ElĹ‘zetes Ă­rásos engedĂ©ly nĂ©lkĂĽl a honlap tartalmi elemei nem helyezhetĹ‘k el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi Ă©s formai alkotĂłrĂ©szei közlĂ©si engedĂ©ly esetĂ©n sem változtathatĂłk meg Ă©s nem használhatĂłk fel a honlap tartalmátĂłl eltĂ©rĹ‘ cĂ©lra. A honlap tartalmának szerzĹ‘i joga (kĂĽlönös tekintettel a kĂ©p Ă©s video elemekre, feltöltött dokumentumokra…) a tulajdonost illeti meg, kivĂ©ve abban az esetben, ha a konkrĂ©t dokumentumban más forrás van feltĂĽntetve, illetve a szerzĹ‘i joggal kapcsolatban egyĂ©b közlĂ©s törtĂ©nik. A tulajdonos által közzĂ©tett, harmadik szemĂ©lyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok, stb…) felhasználni kizárĂłlag a SzerzĹ‘i jogrĂłl szĂłlĂł 1999. Ă©vi LXXVI. tv. rendelkezĂ©sei szerint lehetsĂ©ges.
Minden e korlátokat átlĂ©pĹ‘  felhasználáshoz az adott szerzĹ‘  hozzájárulása szĂĽksĂ©ges.
A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tulajdonos kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.
 
A honlapon találhatĂł kĂĽlsĹ‘  hivatkozások (linkek) követĂ©sĂ©vel letöltött tartalom nem áll a tulajdonos befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kĂ©ri, a linket a tulajdonos törli vagy mĂłdosĂ­tja.
A honlap "FĂłrum" rovatában Ă©s a tulajdonos által lĂ©trehozott levelezĹ‘  listákon, látogatĂłk által feltölthetĹ‘  megjegyzĂ©sekben, hozzászĂłlásokban megjelenĹ‘  tartalom tekintetĂ©ben a tulajdonos minden felelĹ‘ssĂ©get kizár. Amennyiben látogatĂłkĂ©nt Ă­rásos anyagot bocsát a rendelkezĂ©sĂĽnkre (bármely szerverĂĽnkre kĂĽldött e-mail-ben vagy honlapon keresztĂĽl), Ă–n elismeri, hogy az, alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, Ă©s hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonos - felelĹ‘ssĂ©gvállalása nĂ©lkĂĽl - közzĂ©teheti, tartalmát (rĂ©szben vagy egĂ©szben) felhasználhatja. A honlapon találhatĂł tartalmak letöltĂ©sĂ©bĹ‘l eredĹ‘  bármilyen kár megtĂ©rĂ­tĂ©sĂ©t a tulajdonosa egyaránt kizárja.
Az elektronikus formában továbbĂ­tott ĂĽzenetek megsemmisĂĽlĂ©se, kĂ©sedelmes megĂ©rkezĂ©se, egyĂ©b hibája miatt beállĂł károk tekintetĂ©ben a tulajdonos minden kártĂ©rĂ­tĂ©si felelĹ‘ssĂ©get kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyĂ­lt, biztonságosnak nem tekinthetĹ‘  hálĂłzat.
A tulajdonos nem vállal felelĹ‘ssĂ©get semmifĂ©le kárĂ©rt Ă©s kĂĽlönösen a tulajdonos nem tehet  felelĹ‘ssĂ© semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulĂ©kos vagy másodlagos károkĂ©rt, elmaradt nyeresĂ©gbĹ‘l, jövedelem elmaradásábĂłl vagy használat kiesĂ©sbĹ‘l származĂł olyan károkĂ©rt, amelyek a honlapon találhatĂł informáciĂłbĂłl fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.
A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tulajdonos a honlapon közzéteszi.