Bólyi Integrált Szociális Központ


7754 Bóly, Hősök tere 4.
Tel.: 69/568-073, 69/368-198
szockozpont@boly.hu

Fenntartó neve: Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Fenntartó székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 3.

Működési terület:


Elsődlegesen: Bóly, Babarc, Belvárdgyula, Borjád, Hásságy, Kisbudmér, Liptód, Máriakéménd, Monyoród, Nagybudmér, Olasz, Pócsa, Szajk, Szederkény, Töttös, Versend

Másodlagosan:
 

Szolgáltatások


  1. Szociális étkeztetés
  2. Házi segítségnyújtás
  3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  4. Támogató szolgálat
  5. Nappali ellátás
  6. Idősek otthona
  7. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés
 

1. Szociális étkeztetés

E szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodunk, akik azt önmaguknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek azt biztosítani.

Szociálisan rászorult lehet az, akiknek kora, egészségi állapota  fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége és hajléktalansága indokolttá teszi.

Abban az esetben, ha az egészségi állapot megköveteli, diétás étkezést biztosítunk.

Az étel házhoz szállítása Bólyon az Bólyi Integrált Szociális Központ gépkocsijával, gondozónők közvetítésével történik. A többi településen a szolgáltató vagy a helyi gondozó segítségével jut az étel a lakásokra.

A szolgáltatás Szajk, Töttös, Versend, Kisbudmér, Nagybudmér, Borjád, Pócsa és Bóly településeken működik. Az étkeztetés a helyi sajátosságoknak megfelelően történhet helyben fogyasztással, elvitellel vagy kiszállítással éthordóban illetve tálcán.
 

2. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtást kaphat az idős ember, vagy rászoruló aktív korú, aki önmagát, és szűk környezetét ellátni nem képes, aki az élete hátralévő éveit a saját környezetében kívánja leélni, és nincs olyan hozzátartója, aki gondoskodna róla.

A házi segítségnyújtás szolgáltatása munkanapokon, hétfőtől péntekig 7-15 óra között vehető igénybe.

Gondozási tevékenységek:

Beszerzés:

Mentális gondozás:

A szolgáltatás Pócsa, Borjád, Versend, Nagybudmér, Szajk, Kisbudmér, Töttös és Bóly településeken működik.
 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi gondozás célja, a szolgáltatást igénybe vevő biztonságos életvitelének fenntartása saját otthonában. Olyan egyedül élő 65 év feletti, illetve egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, pszichiátriai beteg vagy fogyatékos személyek részére nyújt ellátást, akik a készülék használatára képesek.
A rendszer technikai háttere a jelzőkészülék, amely az ellátásban részesülő személy nyakában hordott mobiltelefon. Az ellátott szükség esetén gombnyomással jelez, mely a központban jelzi a riasztást. A 24 órás szolgálatot teljesítő ügyeletes gondozónő saját maga jár el: meghallgat, megnyugtat, vagy riasztja a megbízott gondozót, aki azonnal tud intézkedni, mert a lakáshoz kulcsa van és alapvető elsősegélynyújtó felszereléssel rendelkezik. Szükség esetén orvost, mentőt hív, gyógyszert ad, elhárítja a veszélyt, megnyugtatja az érintett személyt.

A szolgáltatás előnye:

A szolgáltatás Babarc, Belvárdgyula, Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér, Monyoród, Nagynyárád, Pócsa, Szajk, Szederkény, Töttös, Versend és Bóly településeken működik.
 

4. Támogató szolgálat

A szolgálat célja a térségben fogyatékossággal élő ember és családtagjai mindennapi életét megkönnyítő segítségnyújtás. Biztosítani egy olyan ellátást, hogy teljes életet tudjanak élni.
A szolgálat igénybevételére jogosult - életkorától függetlenül - az a személy, aki
 

5. Nappali ellátás

Az intézményen belül működő nappali ellátás közismertebb neve Idősek klubja.
Ellátásban részesül az otthonában élő, önmaga ellátására részben képes személy. A mozgásában korlátozott ellátott napi be- és hazaszállítását az intézmény gépkocsijával oldjuk meg.
Az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő szolgáltatást nyújtunk.

A klub munkanapokon 730-16 óráig tart nyitva.
A nappali ellátás lehetőséget biztosít tagjai számára: napi háromszori étkezésre, a személyi higiénére, egészségügyi ellátásra, közösségi életre, hivatalos ügyek intézésére, szabadidő hasznos eltöltésére. A szabadidős programokról ellátottaink negyedévre előre elkészített programfüzetből értesülhetnek.
 

6. Idősek otthona

Intézményünk teljes körű ellátást biztosít az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyek részére.
A három épületszárnyból álló, akadálymentesített épület 39 apartmanja 55 fő befogadására képes. Valamennyi lakrészben fürdőszoba, WC, teakonyha áll rendelkezésre.
Az idős jelentkezők és hozzátartozóik a következő ellátási formák közül választhatnak:
 

7. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

A gyógyászati segédeszközök fontos szerepet játszanak az idősödő emberek egészségi állapotának fenntartásában, a balesetek megelőzésében, az életminőség javításában.
Fiatalabb korban is előfordulhat, hogy balesetek, betegségek miatt gyógyászati segédeszköz használatára kényszerülünk.
A Bólyi Integrált Szociális Központ adományokból származó gyógyászati segédeszközöket kölcsönöz az arra rászorulók számára.
A következő „test-távoli” segédeszközök vannak raktáron: 

Testközeli gyógyászati segédeszközök (pl. Inkontinencia betétek és pelenkák) felíratásának megszervezésében segédkezik intézményünk.