BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAMottó:
„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

Szent- Györgyi Albert gondolatai választ adnak arra a kérdésre, hogy miért képes a magyar pedagógus naponta megújulni és küzdeni.
A bólyi iskolában is reggel 7-től este 7 ig – mint minden magyar iskolában – biztonságban és szeretetben tanítjuk – neveljük a gyerekeket különféle ismeretekre, művészetekre, toleranciára, egészséges életvitelre és harmóniára.
Az iskola közössége: diákok, pedagógusok, szülők, iskolafenntartó és önkormányzat csak egymással együttműködve tud eredményesen dolgozni a kitűzött célért, a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődéséért. Olyan versenyképes tudást adunk át tanítványainknak, hogy sikeresek legyenek az életben.

Ez az arc poeticánk, e hitvallás szerint dolgozunk.AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA


Iskolánk Bóly városának központjában található, a katolikus templom és a Plébánia Hivatal mellett, szemben a bólyi Városházával és a Járási Hivatallal. Különleges helyzetünkre jellemző, hogy egy épületegyüttesben működik a velünk egy szerkezeti egységet jelentő művészeti iskolával, valamint a MontenuovoNándor Szakközépiskola és Szakiskolával. A kötelező és szabadon választott programok megvalósítása állandó összehangolást jelent a két intézmény között.

A nevelő- oktatómunka megszervezésében alapvető feltétel, hogy a nevelőtestület programkínálata messzemenően figyelembe vegye a szülői igényeket is.

Német nemzetiségi iskolaként működünk több évtizede.Két programot kínálunk: a német nyelvoktató és a nagy népszerűségnek örvendőkét tannyelvű német nemzetiségi programot, mely az országban elsőként 1982/83-as tanévben került bevezetésre.

A hatékony németoktatást államközi szerződés szerint német anyanyelvű lektor segíti. Diákjainkat DSD (A2-B1) nemzetközi német nyelvvizsgára készítjük fel. Az országban elsőként 2010-ben jutottunk ehhez a lehetőséghez. Azóta diákjaink a 8. osztály végén „DSD Sprachdiplom”-mal hagyják el az iskolánkat.

Iskolánkban alapfokú művészetoktatást biztosítunk. 1995 szeptemberétől zeneművészeti ágon diákjaink zongora, fuvola, klarinét, rézfúvós, gitár illetve harmonika tanszakokat választhatnak. Hat év elteltével alapfokú zenei képzettséget igazoló bizonyítványt szerezhetnek. Továbbképzős növendékeink zenei tanulmányaik folytatására is lehetőségük van..A BólyiIfjúsági Fúvószenekarbannövendékeink élvezhetik az együtt muzsikálás örömeit. A zenekar a testvértelepülésén működő heroldsbergi zenekarral projektmunka formájában közös, jó hangulatú kurzusokatés fellépéseket szervez Bólyban és Heroldsbergen egyaránt. Említést kíván az iskola kórusa, mely országos versenyeken több alkalommal is arany minősítést szerzett. Az idei tanévben a „Vogelhochzeit” című gyermek musikellel arattak sikert mindenütt.
2004 szeptemberétől iskolánkban képzőművészeti oktatás is folyik, választható tanszakok: festészet és tűzzománc. A képzőművészeti tevékenység fontos személyiségformáló erővel bír. Az itt tanuló gyerekek munkáit különféle pályázatokon, tanulmányi versenyeken ismerheti meg a közönség, valamint évente kétszer rendszeres kiállítást szervezünk a bólyi Erzsébet Vigadóban.

A sportolni szerető diákok is megtalálják nálunk és a helyi sportegyesületekben az érdeklődési körüknek megfelelő elfoglaltságot, a mindennapos testnevelés, valamint szervezett délutáni sportprogramok keretében. Triatlont, labdarúgást, kézilabdát, teniszt, karatét illetve atlétikát szervezünk heti rendszerességgel, igény szerint pedig kosárlabdát és úszást.
Eredményesen működnek iskolánkban az alábbi szakkörök: kresz-, matematika-, rajz- és angol szakkör, résztvevői megyei, országos és nemzetközi helyezéseket értek el.
Külföldi cserediák kapcsolatot ápolunk partnereinkkel Lengyelországból és Németországból, melynek keretében nyelvgyakorlás céljából egy-egy hetet töltenek el diákjaink iskolákban és családoknál elszállásolva. Erdélyi testvériskolánkkal is cserekapcsolat révén ápoljuk a magyarság összetartozásának hagyományait Csernáton (Székelyföld) iskolájával.

Sokat köszönhetünk a szülőknek, akik látva esetenkénti nehézségeinket sokat segítenek tanácsaikkal, adományaikkal. Megtesznek mindent azért, hogy a gyermekeink zökkenőmentesen illeszkedjenek az iskolai közösségekbe. Készek az együttműködésre. Köszönjük!
Tanuló létszám alakulása 2015/2016-ban

Általános iskolai férőhelyek száma: 500 fő  
Alapfokú művészeti iskolai férőhelyek száma: 220 fő
Vorstellung der Grundschule

Unsere Schule befindet sich im Zentrum von Bóly, neben der katholischen Kirche, gegenüber dem Rathaus und dem Bezirksamt. Die Schule ist in einer besonderen Situation, da die Grundschule und die Musikschule sowie die Montenuovo Nándor Fachmittelschule und Berufsschule sich in einem Gebäude befinden. Die Durchführung von verschiedenen Programmen erfordertalso eine gute Zusammenarbeit zwischen den zwei Institutionen.
Eine grundlegende Voraussetzung bei der Organisierung der erzieherischen und unterrichtlichen Aufgaben ist, dass die Programmangebote der Schule auf die Wünsche der Eltern Rücksicht nehmen.
Wir bestehen schon seit mehreren Jahrzehnten als Deutsche Nationalitätengrundschule. Wir bieten zwei Programme an: den deutschensprachunterrichtenden und den zweisprachigen deutschen Nationalitätenunterricht, der als erster in Ungarn im Schuljahr 1982/83 hier eingeführt wurde.
Nach einem zwischenstaatlichen Vertrag werden wir im Deutschunterricht von Programmlehrkräften aus Deutschland unterstützt. Unsere Schüler/innen werden auf die DSD I (A2-B1) Deutsches Sprachdiplom vorbereitet. Die Grundschule erhielt diese Möglichkeit im Jahre 2010 als erste in Ungarn. Die Schüler verlassen also unsere Schule nach der 8. Klassemit einem„DSD I Sprachdiplom”.
In unserer Schule findet auch Musikunterricht statt. Seit dem September 1995 können unsere Schüler in der Musikschule unter folgenden Instrumentenwählen: Klavier, Querflöte, Klarinette, Blechblasinstrumente, Gitarre, sowie Akkordeon. Nach sechs Jahren erwerben sie ein Zeugnis über musikalische Bildung der Grundstufe. In unserer Schule betätigt sich auch die bekannte Jugendblaskapelle Bohl, in der unsere Schüler zusammen musizieren können. Die Blaskapelle organisiert im Rahmen einer Projektarbeit mit der Blaskapelle in Heroldsberg gemeinsame Kurse und Auftritte sowohl in Bohl, als auch in unserer Partnerstadt. Der Chor der Grundschule muss auch erwähnt werden, denn er erwarb in überregionalen Wettbewerben schon mehrmalsgoldene Aszeichnungen.
Seit dem September 2004 bietet unsere Schule auch Kunstunterricht an, die Kinder verfertigen schöne Malereien und Emaillebilder. Diese künstlerische Tätigkeiten fördern unnd unterstützen die Persönllichkeitsentwicklung des Kindes. Die Öffentlickeit kann die Kunstwerke unserer Schülerdurch verschiedene Ausschreibungen und Wettbewerbe kennenlernen, außerdem veranstalten wir jedes Jahr zweimal eine Ausstellung im kulturellen Zentrum Erzsébet Vigadó.
Die sportlichen Schüler finden bei uns und bei den örtlichen Sportvereinen auch Beschäftigungen, die sie interessieren. Im Rahmen der alltäglichen Sportstunden und den Sportprogrammen am Nachmittag können sie verschiedene Sportarten ausprobieren. Wir bieten den Kindern Triathlon, Fußball, Handball, Tennis, Karate, sowie Athletik jede Woche, bei Bedarf auch Basketball und Schwimmen an.
Die folgenden Fachzirkel arbeiten in unserer Schule erfolgreich: Verkehrserziehung, Mathematik, Zeichnen und Englisch, deren Teilnehmer/innen bezirkliche, überregionale und internationale Plazierungen in Wettbewerbenerreichten.
Wir pflegen Austauschprogramme mit unseren Partnerschulen aus Polen und Deutschland. Die Kinder verbringen je eine Woche im Ausland, das Ziel dieses Aufenthaltes ist es,die deutsche Sprache zu üben. Wir haben auch eine Partnerschule in Csernáton, in Siebenbürgen, mit der wir die Zusammengehörigkeit des Ungarntums pflegen.
Wir müssen uns bei den Eltern bedanken, denn sie helfen uns, wenn wir Schwierigkeiten haben,sie unterstützen uns mit ihren Ratschlägen und Spenden. Sie tun alles,damit ihre Kinder sich probemlos in die Gemeinschaft der Schule einfügen können. Sie sind immer zur Kooperation bereit.

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2015/2016
Plätze in der Grundschule: 500 Personen
Plätze in der Kunstschule: 220 Personen
ELÉRHETŐSÉG (Erreichbarkeiten):

Cím:  7754 Bóly, Rákóczi u. 2

Tel:  69 868 120

Fax:  69 369 369

E-mail: iskboly@gmail.com
  bolyizene@gmail.com

http://www.altisk.boly.hu
http://www.bolyizene.hu